Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Îngerul bun și îngerul rău

Dragi copii, în toată viața noastră de la naștere și până la mormânt, fiecare om este însoțit de doi îngeri: îngerul bun și îngerul rău.

– Doamne, cum să deosebesc eu lucrările lor, căci amândoi îngerii locuiesc împreună cu mine?

– Ascultă fiule și înțelege! Îngerul bun este gingaș, rușinos, blând și liniștit. Când se adresează acesta inimii tale, îndată îi vorbește despre dreptate, despre curăție, despre sfințenie, despre cumpătare, despre orice faptă bună și despre orice virtute vrednică de laudă. Când toate acestea le simți in inima ta, să pricepi atunci că îngerul cel bun al dreptății este cu tine. Să ai încredere în el și să te supui îndemnurilor lui!

Iată acum și faptele îngerului răutății. Mai întâi de toate este iute la mânie, supărăcios, fără rușine și fără chibzuială. Faptele lui sunt rele și vatămă pe slujitorii lui Dumnezeu. Când se suie acesta în inima ta, cunoaște-l din faptele lui. Astfel, când te cuprinde mânia sau supărarea, să știi că el este în tine. Apoi îl vei simți c-a intrat în inima ta, când îți vine pofta de afaceri multe, de îmbelșugare în mâncări și băuturi, de beții, de felurite desfătări și lucruri, care nu sunt numaidecât necesare, de asemenea pofta după femei, lăcomia, multa îngâmfare, mândria deșartă, să iei lucrul altuia și toate cele asemenea cu acestea. Când simți astfel de îndemnuri în inima ta, să știi că îngerul răutății este în tine. Tu, însă, cunoscând de acum sfaturile lui, fugi de el și nu-i da ascultare, căci faptele lui sunt rele și aduc multe necazuri slujitorilor lui Dumnezeu. 

Inger bun Inger rau

Iată, ai acum înaintea ochilor tăi și lucrările celui bun și îndemnurile celui rău. Înțelege-le bine și ascultă de îngerul dreptății; iar de îngerul răutății fugi, deoarece învățătura lui este rea pentru orice faptă. Dacă gândurile îngerului rău bat la ușa inimii unui om, iar mintea nu le respinge strigând la Hristos, ci le acceptă, omul acela este deja inclinat spre a face păcatul, așteptând doar prilejul potrivit.

Vezi, deci, că este foarte bine să urmezi îngerului dreptății iar de îngerul răutății să te ferești ca de foc.

Aceasta îți arată cât este de bine să ai credință tare și să urmezi întoldeauna numai sfaturile și îndemnurile îngerului dreptății și, îndeplinindu-le, să trăiești în pace cu Dumnezeu. Nu uita toată viața ta că povețele îngerului rău sunt viclene și pline de răutate, deci să nu le asculți niciodată.

(Din „Păstorul lui Herma” scriere din primul veac al creștinismului, pe la anii 90-100 după Hristos).

Pilda este extrasă din cartea Pilde și povestiri pentru copii, volumul 4. Toată colecția de Pilde și povestiri pentru copii o regăsiți în cele cinci volume disponibile pe site-ul Editurii Credința Strămoșească. 

 

Adăugaţi un comentariu

ro_RORomanian